Skip to content

Magasinering

Vi erbjuder Magasinering – Hyr lagerplats/förråd hos oss.

Om du reser utomlands under en längre tid eller måste förvara ditt bohag i väntan på ny bostad kan det vara en bra lösning för magasinering. Vi finns lokalt i Umeåvi har kunder i Västerbotten. Vi har magasineringslådor med måtten: L 2,320m x B 2,070m x H 2,230m. Lådans volym är alltså knappt 10m3. Man kan lasta och lossa lådorna själv eller anlita oss för detta om man så vill. Magasinslådorna kostar f.n 680:- st per kalendermånad att hyra.

Vi kan även ordna magasinering av gods på lastpallar i vårt ”Pallhotell” pris enl.ök.

Magasinering
Magasinering, Umeå, Västerbotten

Att tänka på vid magasinering i träcontainer!

  • Börja med de stora möblerna
  • Fördela tyngdpunkten jämt
  • Tänk på tryckskador
  • Demontera stora möbler av utrymmesskäl
  • Överför hemförsäkringen till: Strömvägen 8, 90132 Umeå
  • Vid uttag kontakta oss någon dag i förväg
  • Magasinera EJ brandfarligt gods, mat samt blommor

Hyr Förråd

Vi har även förråd från 5kvm till 25kvm anpassade för magasinering av möbler eller att ha som lagerutrymme för t.ex. resande försäljare.

Magasinering, Umeå, Västerbotten

Magasinering, Umeå, Västerbotten

Magasinering, Umeå, Västerbotten

Magasinering, Umeå, Västerbotten